Studničky v osade Dolný Krížovec – Papradno

Studničky v osade Dolný Krížovec – Papradno

V osade Dolný Krížovec sa nachádzajú dve studničky. Prvá sa nachádza priamo v osade v pravom svahu. Prameň vyteká z malej rúrky osadenej do kamennej stienky a tečie do pekného dreveného prírodného koryta. Upravený prameň slúži pravdepodobne aj ako pitná voda. Druhá studnička sa nachádza nad mariánskou kaplnkou nad osadou. Tu z betónového kolesa vyteká cez plastovú rúru pitná voda. Osada Dolný Krížovec sa nachádza v katastri obce Papradno.