Pamätník na udalosť v Papradne

Pamätník na udalosť v Papradne

Dňa 1.5.1945 zvyšky nemeckého vojska utekali dolinou k hrebeňu Javorníkov smerom na Moravu. Časť z nich sa zakopala pri židovskom cintoríne v lokalite Košiare v hornej časti obce. Ľudí, ktorí išli z dediny alebo z hory, aj ľudí z dvorov a domov, nemeckí vojaci zavreli do humna a chceli ho podpáliť. Bolo v nej asi 70 ľudí, najmä mužov, ale aj žien a detí. K tragédii nakoniec nedošlo. Z hôr zišli partizáni, ktorí s nemeckými vojskami bojovali, strieľalo sa, niektorí aj padli. Nemci sa rozutekali do hôr, po domoch a hospodárskych stavbách. Pred obecným úradom bol v roku 2017 odhalený kameň s pamätnou tabuľou, ktorá túto udalosť pripomína.