Základy altánku v Ladcoch

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Základy altánku s osemuholníkovým pôdorysom postaveného v 1.polovici 19.storočia sa nachádzajú v strede severnej časti parku s historickou zeleňou pri kaštieli Motešických. Upravované boli v 2.polovici 20.storočia.