Park a aleja pri kaštieli v Ladcoch

Pamiatkové objekty NKP Kaštieľ a park vyhlásené v roku 1963. Pri kaštieli sa nachádza prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 18.storočia s rozlohou 4ha a nepravidelným pôdorysom. Na prístupe ku kaštieľu sa nachádza lipová aleja s historickou zeleňou z toho istého obdobia. Pôvodne záhrada a neskoršie založený park boli ohradené tehlovým a kamenným múrom. Majitelia z rodiny Motešických a po nich aj ďalší majiteľ Adolf Schenk park subtílne udržiavali, dopĺňali, či aj menili jeho podobu výsadbou nových drevín. Park bol vzorne udržiavaný aj v rokoch 1925-1950, keď patril kláštornému osadenstvu. V časoch, kedy v kaštieli sídlila Osobitná učňovská škola internátna bol park udržiavaný brigádnicky žiakmi školy. V roku 1990 bol Ing. Ingrid Birovou, CSc v parku vykonaný dendrologický výskum a v 2.polovici toho istého roku bola vypracovaná štúdia na jeho rekonštrukciu. Park má veľkú biologickú a kultúrnu hodnotu. Svojou transpiračnou schopnosťou významne ovplyvňuje vlhkosť vzduchu a spríjemňuje životné prostredie obyvateľov obce. Po vstupe do parku, vľavo, je dvojradová aleja z 23 líp, zväčša malolistých. Pozoruhodné sú z nej najmä štyri lipy s obvodom kmeňa 262, 263, 266 a 300cm. Vstup do parku okrášľuje aj skupina javorov mliečnych a jeden agát biely. Od hlavného vchodu do parku vedie jednoradová aleja s 13 lipami, ktorých obvod kmeňa je 200-240cm. Na konci aleje vyniká jeden javor mliečny s obvodom kmeňa 200cm. Neďaleko neho je skupina 15 agátov bielych s obvodom kmeňa 60-100cm. Vedľa nich rastie aj pagaštan konský s obvodom kmeňa 265cm a patrí medzi najväčšie v bývalom okrese Považská Bystrica. Povedľa dlhého tehlového plota sa tiahne stromoradie, ktoré sa skladá najmä z líp, najsilnejšie majú obvod kmeňa 260-305cm. Medzi lipami rastú pagaštany konské a javory poľné s impozantnými obvodmi kmeňov 147-230cm. Sú pravdepodobne najväčšie na označenom území. Na konci tohto stromoradia je ďalšia skupina javorov poľných. V ľavom rohu parku stoja tri mohutné lipy malolisté s obvodom kmeňov 250-290cm. Vzácnou ozdobou parku je platan západný s obvodom kmeňa 328cm, čo je tretí najväčší v označenom území. V zadnej časti parku rastie i katalpa bignóniovitá s obvodom kmeňa 240cm. Vedľajší priestor neďaleko nej zdobia tuje západné, kríčkovité magnólie, borievky a iné dreviny. Aj tu rastie lipa malolistá s obvodom kmeňa 316cm. V zadnej časti parku je ešte skupina šiestich tuji západných, buk lesný, pagaštan konský, borovice sosny a ďalšie stromy. Najväčším pokladom parku sú dva tisy obyčajné. Jeden rastie ako dvojitý s obvodom kmeňov 200 a 193cm, druhý s obvodom kmeňa 228cm. Sú to po tisoch obyčajných v obci Pruské najväčšie tisy obyčajné na strednom Považí. V parku sa okrem kaštieľa nachádzajú ďalšie pamiatkové objekty: skleník a základy altánku. Park a aleja sa nachádzajú na juhozápadnom okraji obce Ladce južne od kaštieľa.