Cementáreň Ladce

Cementáreň Ladce

Cementáreň z roku 1889 je najstaršou na Slovensku. Bola postavená zásluhou viedenského bankára a veľkostatkára Adolfa Schenka, ktorý v tom čase vlastnil panstvo Ladce. V roku 1888 na ňom dal na vrchu Butkov (764,6m) preskúmať výskyt vápenca a jeho množstvo a kvalitu. Na základe výsledkov sa 25.júna 1889 začala výstavba cementárne na jeho spracovanie. Dňa 9.februára 1890 bol vyrobený prvý cement. Ako prvá cementáreň v Hornom Uhorsku vyrábala cement moderným spôsobom. Už v roku 1895 zamestnávala 500 zamestnancov. Kvalitný portlandský cement sa používal v celej Rakúsko-uhorskej monarchii a využívaný bol na rôznych druhoch stavieb (mosty, železnice, kanalizácie, železiarne, kasárne, vodné stavby a podobne). V roku 1896 bolo v prevádzke už šesť pecí a výroba neustále stúpala. V roku 1890 sa vyrobilo 2.367t cementu, v roku 1900 to bolo 21.400t a v roku 1935 až 93.148t cementu. Cementáreň bola upravovaná v rokoch 1911, kedy sa majiteľom stala Žilinská účastinárska spoločnosť na výrobu cementu a vápna. V rokoch 1951-1955 bola podstatne rozšírená výroba a v roku 1961 bola cementáreň modernizovaná. V roku 1971 bola prekročená hranica 400.000t cementu ročne, v roku 1972 až 500.000t ročne a v roku 1977 až 600.000t cementu ročne. V roku 1994 bola založená akciová spoločnosť Považská cementáreň Ladce, neskôr bol podnik sprivatizovaný. V roku 2003 sa vyrobilo už viac ako 700.000t cementu za rok, v roku 2004 viac ako 800.000t, v roku 2007 viac ako 900.000t a v roku 2008 viac ako 1.000.000t ročne. Cementáreň sa nachádza na juhovýchodnom okraji obce Ladce.