Zaniknutá osada v Šuranoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hradisko Zámeček. Zaniknutá praveká osada z neolitu, eneolitu, doby bronzovej a laténu. Upravovaná bola v 9., 11.-12. a 17.storočí. Mala pôdorys nepravidelného oválu. Nachádza sa v časti Nitriansky Hrádok na juhovýchodnom okraji obce.

Základy kostola v Svodíne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Základy románskeho maďarského Kostola svätého Michala, archanjela (kis-templom) z 13.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v roku 1663, v 17.-18.storočí a v rokoch 1945 a 2003. Bol jednoloďový s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Nachádza sa v časti Maďarský Svodín v severnej časti obce.

Základy kláštora v Bíni

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Základy neskororománskeho kláštora premonštrátov a kostola postaveného pred rokom 1217. Upravovaný bol v polovici 16.storočia. Kostol pochádza z 11.-12.storočia. Omodej II., pochádzajúci z rodu Hont-Poznan, dal pred križiackou výpravou prísľub na založenie premonštrátskeho rádu. Jeho poslednú vôľu z roku 1273 vykonal jeho syn Štefan. Na mieste pôvodného dreveného kostola bola postavená bazilika s dvomi vežami a s príslušným kláštorom, ktoré boli súčasťou premonštrátskeho rádu až do tureckého vpádu. V roku 1683 vojská všetky cirkevné stavby zničili. Kláštor s kostolom sa nachádzal vo vnútornom priestore mohutného systému valov a priekop z 11.-14.storočia. Celkovo systém tvorili tri valy...

Základy Kostola svätého Michala v Podhoranoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Základy románskeho jednoloďového rímsko-katolíckeho Kostola svätého Michala z 11.-12.storočia. Upravovaný bol v 15.-16.storočí a rozšírený a barokovo upravený bol začiatkom 18.storočia. Zanikol v 18.storočí. Základy s nepravidelným pôdorysom sa nachádzajú v poli (na starom cintoríne) severne od miestnej časti Sokolníky.