Zaniknutý kostol v Radoli

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. V roku 1956 boli v lokalite Koscelisko, na strmej terase nad vyústením Vadičovského potoka do rieky Kysuca v nadmorskej výške 376m, odkryté základy zaniknutého románskeho murovaného Kostola svätého Michala, archanjela, ktorý existoval približne v rokoch 1270-1429 a bol súčasťou opevneného hradu. Mal obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom, bol jednoloďový.