Ruina kostola v Sedliackej Dubovej

Národná kultúrna pamiatka Ruina kostola s areálom vyhlásená v roku 2019. Nachádza sa východne od obce, severozápadne od akropoly hradiska. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ruina kostola. Ruina kostola svätého Kozmu a Damiána (bývalý evanjelický kostol). Renesančný kostol bol postavený pred rokom 1642, Upravovaný bol v rokoch 1735-1754, 1998, 2004-2005, 2007 a 2008. Jednoloďová a jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom.

Kostnica. Kamenná kostnica bola postavená v rokoch 1735-1754. Upravovaná bola v rokoch 2003-2004. Bola to baroková prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa severne od kostola.

Ohradný múr bránami. Torzá ohradného múru a brán okolo areálu kostola z rokov 1735-1754. Postavené bolo v barokovom období.

Príkostolný cintorín. Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín zo 14.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa južne od kostola.