Kríž v lokalite Na potoku – Papradno

Kríž v lokalite Na potoku – Papradno

Drevený kríž v tieni mohutných stromov. Na päte kríža sú letopočty s iniciálami: M.J. 1927 a M. S. 2014. Postavený bol teda v roku 1927 a obnovený v roku 2014. Požehnaný bol 16.11.2014. Pri kríži vyviera prameň s pitnou vodou. Vedľa neho rastie zaujímavý strom: vysoký smrek kanadský. Nachádza sa v lokalite Na potoku pod osadou Malé Brusné v katastri obce Papradno.