Stĺpikové kaplnky v Papradne

Stĺpikové kaplnky v Papradne

Pod osadou Majer

Božia muka v tvare kovového stĺpika a drevenej presklenej skrinky so sochou Panny Márie. Nachádza sa nad hlavnou cestou z Papradna do miestnej časti Podjavorník na odbočke do osady Majer v katastri obce Papradno.

V osade Hrošovce

Božia muka v tvare kovového stĺpika, na ktorom je osadená kovová presklená skrinka so sochou svätého Jozefa. Nachádza sa v katastri obce Papradno v osade Hrošovce napravo od lesnej cesty.

V osade Lejbišovie Dolinka

Božia muka v tvare kovového stĺpika na betónovom podstavci a drevenej presklenej skrinky so sochou Panny Márie. Je pri nej osadený aj menší drevený kríž. Božia muka sa nachádza na východnom okraji osady Lejbišovie Dolinka nad domom 2562 v katastri obce Papradno.

V osade U Gumvo

Drevená božia muka s kužeľovou strechou a vitrínkou so soškami Panny Márie na kamennej teraske. Zo zadnej časti je chránená kamenným oporným múrikom. Nachádza sa v svahu pri prameni s pitnou vodou na pravej strane cesty cez osadu U Gumvo v katastri obce Papradno.

V osade U Odrazvo

Božia muka v tvare kovového stĺpika, na ktorom je osadená drevená presklená skrinka so sochou Panny Márie. Nachádza sa v katastri obce Papradno v osade U Odrazvo naľavo od lesnej cesty.