Božie muky v osade Podžiar – Papradno

Božie muky v osade Podžiar – Papradno

V lokalite Podžiar sa nachádzajú dve božie muky. Prvá sa nachádza pod osadou Dolný Podžiar pri prameni v lokalite Nad Chramovou. Postavená bola v roku 1938. Druhá božia muka sa nachádza priamo v osade Horný Podžiar pri dome č.1371. Je to pieskovcová kaplnka s dvoma vytesanými výklenkami. V hornom výklenku je umiestnená soška Panny Márie a v dolnom je krížik. Postavená bola v roku 1945.