Pohrebná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Považskej Bystrici

Pohrebná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Považskej Bystrici

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie je pohrebná kaplnka, hrobka rodiny Jelínkovcov, a pochádza z roku 1902. Žiadosť o jej výstavbu dala v roku 1902 vdova Apolónia Jelínková, rodená Jancová, vdova po Jánovi Jelínkovi. Finančne podporila jej výstavbu a starala sa aj o jej údržbu. Po preverení všetkých náležitostí dňa 14.novembra 1902 nitriansky biskup Imrich III. Bende (1893-1911) vydal dekrét o jej schválení. Najdôležitejším bodom bolo biskupské povolenie slúžiť v nej sväté omše. Biskup poslal aj oltárny kameň, ktorý bol potrebný pre slúženie omše mimo kostola. Pod kaplnkou sa nachádzala aj krypta, ktorá je momentálne prázdna. Kaplnka je postavená v novogotickom slohu. Kaplnku vysvätil 7.decembra 1902 považskobystrický farár Pavol Pálfi. Nachádza sa v Považskej Bystrici, na starom cintoríne v meste, na ulici Centrum.