Starý cintorín v Považskej Bystrici

Starý cintorín v Považskej Bystrici

Areál starého cintorína, ktorého existencia je doložená od roku 1785 s pohrebnou kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie. Najstarší náhrobok na cintoríne pochádza z roku 1800. Pôvodný cintorín v meste sa nachádzal v priestore za kostolom Navštívenia Panny Márie. Po roku 1785 boli niektoré hroby z cintorína pri kostole premiestnené na tento nový cintorín. Nachádza sa tu niekoľko hrobov významných občanov mesta. Nájdeme tu napríklad hroby P. Fűkőa, Ľ. Kliku, J. Lečka, V. Mira, A. Pongráca a O. Štrbáka. Cintorín sa nachádza v Považskej Bystrici, na ulici Jánska pod Kalváriou. Od roku 2010 je zaradený medzi pamätihodnosti mesta.