Športová hala v Považskej Bystrici

Športová hala v Považskej Bystrici

Viacúčelová športová hala atypickej konštrukcie bola postavená v rokoch 1988-1989. Vo svojej dobe patrila medzi najmodernejšie športové zariadenia na Slovensku. V roku 2020 prešla rekonštrukciou, bola opravená strecha a fasáda. Nachádza sa v Považskej Bystrici, na sídlisku SNP, na ulici Podhorská 2549. Od roku 2010 je zaradená medzi pamätihodnosti mesta.