Náučný chodník Papradno

Náučný chodník Papradno

Východisko: Centrum obce Papradno, prvý infopanel približne 400m severozápadne od rímskokatolíckeho kostola.

Rok otvorenia:

Zameranie: Historické a prírodovedné.

Typ: Samoobslužný, obojsmerný, okružný chodník.

Dĺžka/prevýšenie: 5,1km/175m.

Čas prechodu: 1,5 – 2 hodiny.

Náročnosť: Nenáročná trasa.

Počet zastávok: 5

1. Z histórie obce.

2. Fauna v obci.

3. Salašníctvo.

4. Zver.

5. Skladba lesa.

Popis: Náučný chodník od infopanela č.1 pokračuje severným smerom a po približne 25m odbočuje doprava medzi rodinné domy. Stúpa pomedzi ne po spevnenej ceste až na koniec ulice. Tu sa spevnená cesta mení na poľnú a chodník po nej stúpa až ku krížu, kde je osadený infopanel č.2. Od neho sú pekné výhľady na obec Papradno a Papradniansku dolinu. Od kríža chodník klesá, neskôr mierne stúpa ku Kolibe Papradno, kde sa nachádza infopanel č.3. Nachádza sa tu aj rozhľadňa a je možné sa tu občerstviť. Chodník následne mierne stúpa severným smerom stále po poľnej ceste a po približne 900m odbočuje vľavo. Pokračuje stále poľnými cestami popod les po pravej strane k infopanelu č.4. Za ním vchádza do lesa a po lesnej ceste najskôr chvíľu stúpa, neskôr klesá do doliny potoka Koškovec a po asi 400m odbočuje vľavo. Prichádza na spevnenú cestu k infopanelu č.5. Ďalej klesá po spevnenej ceste cez osadu Podhúboč, v ktorej sa nachádza kaplnka Panny Márie, až kým nepríde na hlavnú cestu smerujúcej do miestnej časti Podjavorník. Po nej pokračuje ešte približne 160m južným smerom a prichádza späť k infopanelu č.1. Pri každom infopaneli sa nachádza prístrešok na oddych.