Hrádok Žilín v Papradne

Hrádok Žilín v Papradne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Hrádok Žilín, nachádzajúci sa na východnom svahu rovnomenného vrchu Žilín (787,8m). Na mieste pravekého hrádku sú teraz rozpadnuté pásy trojnásobných kamenných valov. Na rovnakom mieste stál aj stredoveký hrádok. Miesto s hrádkom sa nachádza približne 1km východne od kóty 787,8m v katastri obce Papradno. Podľa tohto údaja by sa teda mali zvyšky hrádku nachádzať severovýchodne od osady U Kafríkov, na juhozápadnom predvrchole vrchu Ustrígeľ (1.008,6m) v lokalite U Šima. Ak viete niekto viac, dajte vedieť. Priložené fotografie sú z východných svahov vrchu Žilín (787,8m).

Hradisko Žilín (So súhlasom portálu www.hradiska.sk).