Hrádok Ondrejová v Považskej Bystrici

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Lokalita stredovekého hrádku z 10.-11.storočia sa nachádza na vrchu Ondrejová (509,4m), alternatívne nazývanom Hrádek. Na temene Ondrejovej sa nachádza azda umelo navŕšená plochá vyvýšenina, ale prieskum v roku 2003 tu stopy staršieho osídlenia nezachytil. Územie sa vyznačuje absenciou kultúrnej vrstvy, pričom sa tu našlo iba značné množstvo novodobých klincov. Nachádza sa v Považskej Bystrici, severovýchodne od centra mesta.