Regionálna izba tradícií v Papradne

Regionálna izba tradícií je umiestnená v základnej škole. Predmety darovali občania Papradna. Expozíciu vytvorili uložením jednotlivých predmetov Karolína Kopúniková, Pavlína Abíková a Emília Gáciková. Výtvarný prejav na stenách izby je dielom Pavla Míchela, krov a časť strechy zhotovil Pavol Hároník. Snahou tvorcov izby tradícií bolo ukázať, ako žili predkovia a zozbierať to, čo im pomáhalo prežiť, čo vyrábali, čím sa zaoberali, čo im pomáhalo v robote doma i na poli. V izbe sú uložené predmety dennej potreby, kroje a jednotlivé jeho časti, predmety z domácnosti, domáci riad, remeselné potreby a nástroje, poľnohospodárske potreby a nástroje, kolovraty, a podobne. Nachádza sa tu aj maketa typickej drevenice. Z jednotlivých predmetov sú tu „šindzely“, praslice, vretená, kolovraty, kozlíky, „zvíjače“, krosná, brdá, „niceľnice“, člnky, „štranky“, povrazy, drevené nádoby, lyžice, varešky, „švrliaky“, hrnky, misky, „merky“, hrotky, „žbenky“, „lahvice“, putne, „žbary“, geľaty, korytá, sudy, truhly, „súseky“, hrable, vidly, brezové metly, košíky z vŕbového prútia, lykové koše z lieskového dreva, slamené nádoby a predmety, súkenné zimné odevy i konopné a ľanové letné oblečenie, koberce a plátnové plachty.