Kostol svätého Ondreja, apoštola v Slopnej

Kostol svätého Ondreja, apoštola v Slopnej

Rímskokatolícky farský Kostol svätého Ondreja, apoštola je neskorobaroková stavba postavená v rokoch 1793-1797. Súčasný kostol bol postavený na mieste pôvodného dreveného kostolíka z 13.storočia. Opravovaný bol koncom 19.storočia a v 20.storočí. Je to jednoloďová stavba s čiastočne vstavanou vežou a segmentovým uzáverom presbytéria. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, zbiehajúcimi medziklenbovými pásmi do konkávne zalomených nástenných pilierov. Baroková fasáda je v priečelí riešená konkávne a členená pilastrami. Pod novou omietkou boli ešte v 60.rokoch 20.storočia viditeľné farebné barokové lizény. Fasáda je hladká, členená polkruhovo zakončenými oknami a opornými piliermi. Vežu zastrešuje ihlan, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty členené oblúčkovým vlysom. Hlavný oltár z obdobia výstavby kostola je riešený ako iluzívna architektúra. V strede má obraz Svätého Ondreja, apoštola z roku 1948 od Jozefa Škorvánka. Bočné oltáre Immaculaty a Ukrižovania sú neskoroklasicistické, s novšími obrazmi z roku 1931 od T. Székházyho. Kazateľnica a spovednice sú z polovice 19.storočia. Lavice sú z konca 18.storočia. Voľné sochy Svätého Petra a Pavla, apoštolov sú barokové, zhotovené v rokoch 1755-1765. Portrét Šimona Fábu, rodáka zo Slopnej, je z konca 18.storočia. Ľudová Pieta pochádza z 19.storočia. Ku kostolu sa vystupuje po zastrešenom schodisku. Pod kostolom sa nachádza Lurdská jaskyňa Panny Márie. Kostol stojí na ľavej strane cesty v strede obce.