Pamätná tabuľa M. Kuzmu v Mestečku

Pamätná tabuľa M. Kuzmu v Mestečku

Pamätná tabuľa na pamiatku 100.výročia narodenia Michala Kuzmu (1892-1992), riaditeľa školy, ktorý sa zaslúžil o kultúrne a hospodárske povznesenie obce Mestečko.