Pamätná tabuľa Michalovi Kuzmovi v Mestečku

Pamätná tabuľa Michalovi Kuzmovi v Mestečku

Pamätná tabuľa riaditeľovi školy Michalovi Kuzmovi bola odhalená v roku 1992. Stojí na nej: „Na pamiatku stého výročia narodenia Michala Kuzmu (1892-1992), riaditeľa školy, ktorý sa zaslúžil o kultúrne a hospodárske povznesenie obce Mestečko“. Pričinil sa o všestranný rozvoj obce. Pomáhal pri zakladaní spolkov, viedol hasičov, nacvičoval divadlo. Od roku 1922 pôsobil na škole ako učiteľ. Spravoval aj knižnicu. V roku 1942 bol menovaný za riaditeľa školy. Po jeho smrti v jeho diele pokračovala jeho dcéra. Pamätná tabuľa je osadená v obci Mestečko na budove obecného úradu.