Požiarna zbrojnica v Mestečku

Požiarna zbrojnica v Mestečku

Už pred 1.svetovou vojnou existoval spoločný hasičský zbor so sídlom v Lúkach. Keď členovia zboru museli nastúpiť na vojenskú službu, zbor zanikol. V roku 1925 vznikol v obci Zbor dobrovoľných hasičov. Veliteľom bol Michal Kuzma. Budova požiarnej zbrojnice (skladiska) bola postavená v roku 1931. Ku skladisku bola pristavaná miestnosť pre schôdze obecného zastupiteľstva a tiež zvonica. V roku 1949 bolo nadstavané druhé podlažie. V jednom z kvádrov sú uložené základné údaje o stavbe a mince z doby, v ktorej sa budova stavala. Nachádza sa v severnej časti obce Mestečko.