Hať vodnej elektrárne Ladce v Streženiciach

Hať vodnej elektrárne Ladce v Streženiciach

Hať vodnej elektrárne Ladce bola postavená v rokoch 1932-1935 a je súčasťou vodného diela Dolné Kočkovce – Ladce – Tunežice. Realizácia prebehla podľa projektu vypracovaného v spolupráci s architektom Jindřichom Mergancom (1889-1974). Ako prvý stupeň bolo vybudované vodné dielo Dolné Kočkovce – Ladce. Na úseku 9km využíva vrátane vzdutia hate spád 15m. S prihliadnutím na veľkú štrkonosnosť rieky bolo zvolené derivačné riešenie. Pozostáva z hate, 6km dlhého prívodného kanála, zo samotnej vodnej elektrárne a 3km dlhého odpadového kanála. Výstavba hate začala v auguste 1932. Najskôr sa postavila ochranná hrádza chrániaca Streženice a mestskú časť Horné Kočkovce v Púchove. Súčasťou výstavby hate bola aj úprava riečiska Váhu nad a pod haťou. Riečisko aj hať boli presunuté doľava od pôvodného koryta. Dôvodom bol aktívny zosuv niekoľko 100m pod haťou, ktorý hrozil zavalením koryta. Následne sa vybudovala hať. Rozdeľuje tok Váhu na samotnú rieku a derivačný Kočkovský kanál, na ktorom je umiestnená vodná elektráreň. Nachádza sa v katastri obce Streženice.