Streženice

Streženice

Poloha

Obec leží na rozhraní Považského podolia s Bielymi Karpatmi pri ústí rieky Biela voda do Váhu.

Najvyšší bod: Hladina rieky Váh pri výtoku z katastra obce (256m).

Najnižší bod: Východný svah vrchu Dlhá lúka (581,1m) v nadmorskej výške 553m.

História obce

Pôvodná usadlosť Bezdedov vznikla v strategickom priestore, pri ktorom bolo v ranom stredoveku strážne stanovište, neskôr, pravdepodobne v 9.storočí strážna osada „Strežnica“. Vznik názvu obce je teda viazaný na históriu účelových strážnych veží, rozostavaných medzi hradmi Súľov, Považský hrad a Lednica. Prvýkrát sa obec spomína v správe Nitrianskej kapituly z 15.júla 1408, ktorá uvádza obec spolu s Púchovom ako dediny patriace panstvu Lednica („villas Stresnycza et Puchou“). Ďalšie názvy: 1471 Stresenycze, 1500 Stresenowcz, Strezenycze, 1598 Ztrezenicz, 1689 Strasniz, 1773 Sztreženicz, Strečenice 1786 Streženice. Obec patrila panstvu Lednica. V roku 1890 sa v obci uvádza panský dvor Štiepnica, tento dvor bol však nakoniec odpredaný. V roku 1598 mala obec 34 domov, v roku 1784 mala 45 domov, v roku 1828 mala 48 domov, v roku 1869 mala 341 obyvateľov, v roku 1880 mala 341 obyvateľov a 68 domov, v roku 1890 mala 347 obyvateľov a 70 domov, v roku 1900 mala 360 obyvateľov a 71 domov, v roku 1910 mala 462 obyvateľov a 86 domov, v roku 1921 mala 494 obyvateľov, v roku 1930 mala 542 obyvateľov, v roku 1940 mala 679 obyvateľov, v roku 1948 mala 644 obyvateľov, v roku 1961 mala 747 obyvateľov a 157 domov, v roku 1970 mala 858 obyvateľov a 197 domov, v roku 1980 mala 891 obyvateľov a 237 domov, v roku 1991 mala 776 obyvateľov a 232 domov, v roku 2006 mala 863 obyvateľov, v roku 2007 mala 861 obyvateľov, v roku 2008 mala 871 obyvateľov a 280 domov, v roku 2009 mala 875 obyvateľov, v roku 2010 mala 888 obyvateľov, v roku 2011 mala 920 obyvateľov, v roku 2012 mala 924 obyvateľov, v roku 2013 mala 930 obyvateľov a 315 domov, v roku 2014 mala 949 obyvateľov a v roku 2020 mala 1.030 obyvateľov a 355 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Začiatkom 20.storočia odchádzalo mnoho obyvateľov na sezónne poľnohospodárske práce. V roku 1925 zasiahla obec povodeň. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Púchove a Považskej Bystrici. Do roku 1990 bola obec súčasťou Púchova, odvtedy je samostatná.

História osídlenia územia

Najstaršia história sa v obci písala už v dobe kamennej, z ktorej tu boli identifikované nálezy predmetov na Štepnickej skale.

Na území obce osídlenie už v mladej železnej dobe (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0 pravdepodobne ľudom púchovskej kultúry.

Hrádok na Štepnickej skale.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kalvária.

Kaplnky a božie muky: Panny Márie na vrchu Skala, Panny Márie v osade Štepnice.

Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Kríže: kamenný kríž v osade Štepnice, drevený kríž v osade Štepnice.

Hrádok na Štepnickej skale.

Technické pamiatky a stavby: Hať vodnej elektrárne Ladce.

Zvonica.

Pramene a studničky: prameň v osade Štepnice.

Cyklotrasy: 0002.

Turistické chodníky KST: 2692.