2692 (Z Púchova ku kaplnke na Brezovej)

Orientačné miesta: Púchov (vlak, bus, 265m) – Keblie (493m) – Horná Breznica (bus, 335m) – Lednica (bus, 400m) – Červenokamenské sedlo (640m) – Červený Kameň (bus, 361m) – Sedlo Chotuč (620m) – Vršatské Podhradie (650m) – Chata Vršatec (727m) – Brezová, kaplnka (650m).

Dĺžka: 21,3km.

Čas prechodu: 5 hodín 40 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 1.054m/klesanie 619m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína na železničnej stanici v Púchove. Spolu so žltým chodníkom (8581), ktorý vedie do Považskej Bystrice, mestskej časti Považské Podhradie, prechádza okol kaplnky Nanebovzatia Panny Márie, prechádza most cez Váh, na kruhovom objazde odbočuje vľavo a pokračuje do sedla Keblie (487,0m). Žltý chodník (8581) ešte v meste odbočuje vpravo. Modrý chodník pri športovom areáli míňa sochu svätého Jozefa naľavo, rovno prechádza ďalší kruhový objazd, prechádza most cez Bielu vodu a pokračuje rovno do lokality Keblie. Tu podchádza železničnú trať, za ňou približne 440m pokračuje vľavo, neskôr vpravo a za poslednými domami, pri prameni v Podkeblí prechádza z asfaltovej na spevnenú cestu. Následne vstupuje do lesa a stúpa do sedla Keblie (487,0m), s krížom. Z neho klesá do Hornej Breznice. Nachádza sa tu kostol Svätého Cyrila a Metoda. Chodník prechádza obcou a stúpa okolo kríža a následne prameňa, z juhu obchádza kótu 670,6m s vysielačom. Odtiaľ sú pekné výhľady na okolie. Spod kóty klesá do obce Lednica. Tu prechádza most cez rieku Lednica a prichádza do centra obce. Križuje tu zelený chodník (5582) z Lednických Rovní do sedla Kýčera. Stojí tu kostol Svätého Jána Nepomuckého. Z juhu obchádza PR Lednické bradlo s hradom Lednica a pokračuje opäť stúpaním do Červenokamenského sedla. Z neho okolo studničky klesá do obce Červený Kameň, odkiaľ je možné pokračovať po žltom chodníku (8588) ku chate Vršatec. Modrý chodník okolo kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie z obce stúpa po asfaltovej ceste do sedla Chotuč. Pred ním sa spája s trasou Náučného chodníka Okolo Vršatca – koruny Bielych Karpát, s ktorou pokračuje až k chate Vršatec. V sedle začína zelený chodník (5581) do obce Pruské. Zo sedla chodník pokračuje do Vršatského Podhradia, vystupuje po asfaltovej ceste popod PR Vršatské hradné bralo s hradom Vršatec ku chate Vršatec. Tu končia žltý chodník (8588) z Červeného Kameňa a zelený chodník (5588) z Bolešova. Modrý chodník pokračuje západným smerom okolo prameňa až ku kaplnke Panny Márie, Kráľovnej v lokalite Brezová. Tu sa tiež nachádza prameň. Z tohto miesta je možné pokračovať po červenom chodníku (0881) smerom do osady Sidonie alebo opačným smerom na štátnu hranicu s Českou republikou do lokality Pod Okršliskom.