Vodná elektráreň Nosice

Vodná elektráreň Nosice

Vodná elektráreň Nosice je priehradovou vodnou elektrárňou a jej nádrž má funkciu týždenného vyrovnávania prietokov. Využívaná voda je pri Púchove odvádzaná do hate Dolné Kočkovce, ktorá je súčasťou najstaršej kaskády vodných elektrární vybudovaných na Váhu. Hať Dolné Kočkovce má však pomerne malý akumulačný objem a vodná elektráreň pod ňou relatívne malú hltnosť (150m3/s), preto vodná elektráreň Nosice s maximálnym prietokom skoro 400m3/s má obmedzenú dobu špičkovej prevádzky. V útrobách priehrady s inštalovaným výkonom 67,5MW sa nachádzajú tri Kaplanove turbíny s prietokom 130m3/s. Priemerná ročná výroba elektrickej energie je 157,4GWh. Vodná elektráreň bola uvedená do prevádzky v roku 1957. Nad priehradným múrom sa rozprestiera vodná nádrž Nosice (Priehrada mládeže). Nachádza sa v katastri Nimnice a Púchova, mestská časť Nosice.

Malá vodná elektráreň Nosice je situovaná hneď vedľa vodnej elektrárne Nosice. Bola navrhnutá na využitie hydroenergetického potenciálu sanačného prietoku vodnej elektrárne Nosice. Komplex objektov je situovaný v spätných zásypoch ľavobrežného výtokového krídla. Prevádzka je bezobslužná s automatikou nastavenou tak, aby boli prednostne rešpektované účely vodnej elektrárne Nosice. Je v nej inštalovaná jedna turbína Banki s inštalovaným výkonom 400W. Ročná výroba elektrickej energie je 3,022GWh. Malá vodná elektráreň bola vybudovaná v rokoch 1998-1999 a do prevádzky bola uvedená v roku 1999. Nachádza sa v katastri Nimnice a Púchova, mestská časť Nosice.