Vodná elektráreň Nosice

Vodná elektráreň Nosice

Elektráreň je súčasťou vodných diel vybudovaných na Váhu. Sú to haťové zdrže s bočnými kanálmi, na ktorých sú vodné elektrárne (Vážska kaskáda).