Židovský cintorín v Beluši

Židovský cintorín v Beluši

Židovský cintorín v Beluši patrí medzi menšie cintoríny. Po celom obvode je ohradený kamenným múrom. Vpredu je nová vstupná kovová bránka s Dávidovou hviezdou uprostred. Náhrobné kamene sú z mramoru, žuly a pieskovca. Majú rôzne formy od jednoduchých pieskovcových až po veľkolepejšie. Mnohé z nich boli v minulosti rozkradnuté a odpredané. Na náhrobných kameňoch sú znázornená rôzne symboly, nápisy sú prevažne v hebrejčine, nemčine a slovenčine. Cintorín je upravený, vykosený a je na ňom 92 hrobových miest, pričom niektoré náhrobky sú zvetrané, neúplné alebo úplne odcudzené. V minulosti bola v Beluši synagóga (na pozemkoch súčasného kultúrneho domu), ktorá sa však nezachovala.Cintorín je v správe Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Slovenska. Nachádza sa v Beluši na ľavej strane cesty na Visolaje na ulici Žilinská.