Vodná elektráreň Ladce – Beluša

Vodná elektráreň Ladce – Beluša

Vodná elektráreň Ladce je najstaršou prevádzkovanou vodnou elektrárňou na Váhu. Práce na nej sa začali v septembri 1934 a boli ukončené v roku 1935. Do polovice roku 1936 bolo nainštalované strojné a elektrické zaradenie. V tom istom roku bola aj uvedená do prevádzky (prvý agregát 15.10. a druhý agregát 15.11.). Bola však budovaná v dobe, keď elektrifikácia ešte len začínala a nároky na dodávku elektriny boli nízke. Preto bola naprojektovaná na nízky prietok (120m3/s). Všetky vodné elektrárne pod, ale aj nad Vodnou elektrárňou Ladce majú vyššiu hltnosť, preto táto elektráreň tvorí tzv. „úzke hrdlo“ na Váhu. Preto bola v rokoch 1999-2001 rekonštruovaná na prietok 2x90m3/s, čím sa zároveň zvýšil inštalovaný výkon z 13,8MW na 18,9MW. Nachádzajú sa v nej dve Kaplanove turbíny. Elektráreň vyrobí priemerne ročne 76GWh elektrickej energie. Vodná elektráreň Ladce má síce názov po blízkej obci, ale nachádza sa v katastri Beluše, miestnej časti Hloža.