Vodná elektráreň Ladce

Vodná elektráreň Ladce

Výstavba sa začala v roku 1932. Do prevádzky bola uvedená v roku 1936. Bola postavená ako prvá vodná elektráreň väčšieho rozsahu na Slovensku. Je unikátnou stavbou. V októbri 1936 uviedli do prevádzky prvú hydrocentrálu na Váhu s vodným dielom na úseku Ladce – Dolné Kočkovce. Vodné dielo bolo súčasťou dlhodobo plánovaného projektu vážskej kaskády. Projekt rátal s výstavbou 15 stupňov hydrocentrál na Váhu a s priehradou na Orave. Výstavbu odhadovali na 50 rokov pri nákladoch 1,5 miliardy Kč. Prvá hydrocentrála mala výkon 11,5MW a dosiahla výrobu 65 miliónov kWh ročne, čo predstavovalo 20% celoslovenskej výroby elektrickej energie v roku 1936. Náklady predstavovali 106 miliónov Kč. Na stavbe pracovalo 2.200 robotníkov. Použilo sa 200 vagónov železa, 110.000m3 betónu, 33 lokomotív, 9 bagrov, 4 žeriavy a 6 nákladných áut. Okrem výroby elektrickej energie je významným prínosom proti povodniam na Váhu. ktoré v minulosti často ohrozovali záplavami obec Ladce. Vodná elektráreň sa nachádza v katastri obce Beluša.