Pivovar v Ilave

Pivovar v Ilave

Národná kultúrna pamiatka Pivovar a komín vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pivovar. Prvá zmienka o varení piva v Ilave je z roku 1598. V roku 1601 tu existovali dva panské pivovary, ktorých vlastníkmi boli bratia Ostrožičovci z Giletinca. V rokoch 1630-1635 jeden z pivovarov prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a bola vybudovaná renesančná budova pivovaru a sladovne, ktorá stojí na svojom mieste dodnes. V roku 1635 začal nový pivovar trvalú prevádzku a tento rok je všeobecne uznávaný za rok založenia pivovaru v Ilave. Pivovar založil Ján Ostrožič. Pôvodne to bola prízemná stavba s pôdorysom v tvare L, s dlhším krídlom situovaným k mestskej komunikácii. V interiéroch sa z toho obdobia zachovali rozsiahle klenuté priestory v štvrtom krídle s klenbou so styčnými lunetovými výsečami. Ako stavba výrobného charakteru nemala náročnejšiu slohovú výzdobu. Prízemná stavba pivovaru slúžila v tejto podobe niekoľko desaťročí. V roku 1684 prešiel pivovar konfiškáciou do vlastníctva kráľa Leopolda I. za účasť Ostrožičovcov na Tököliho povstaní. V roku 1693 kúpil pivovar za 80.000 zlatých gróf Siegfried Krištof Breuner, ktorý ho však užíval už od roku 1685. Od roku 1698 pivovar spravovala rodina grófa Königsegga z Aulendorfu, ktorý bol zaťom grófa Breunera. Po roku 1740 došlo k modernizácii a rozšíreniu. Pivovar prešiel rozsiahlou prestavbou a čiastočnou nadstavbou o jedno podlažie. Táto prestavba sa spája s rodinou grófa Königsegga. Pivovar a sladovňu barokovo prestavali. V 2.polovici 18.storočia došlo k rozšíreniu priestorov, najmä štvrtého krídla. Jeho 2.nadzemné podlažie bolo rozšírené severným smerom a bolo ukončené valbovou strechou. V 2.polovici 19.storočia bol pivovar zmodernizovaný. Do tejto modernizácie možno zaradiť prízemné prístavby, ktoré si vyžiadala modernizácia technológie varenia piva. V roku 1875 bola vybudovaná rozsiahla pivnica pre ležiaky. Koncom 19.storočia bola dostavaná veža sušiarne sladu. V rokoch 1911-1914 bola prízemná západná časť juhozápadného krídla s renesančnými klenbami nadstavená prevádzkou chladiarne, ktorá má zaujímavú konštrukciu strechy. Vtedy bol tiež vybudovaný podkrovný priestor s valcovým rezervoárom vody a technológiou ohrevu, ktorá si vyžiadala vybudovanie samostatne stojaceho tehlového komína. V roku 1929 bola prehĺbená studňa do hĺbky 85m, čím pivovar získal zdroj kvalitnej pitnej vody. V roku 1940 bola vyhĺbená druhá 110m hlboká studňa a v roku 1943 bola zrušená sladovňa. V roku 1948 začala výstavba nového pivovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1950. V 2.polovici 20.storočia bola na juhozápadnej fasáde vybudovaná železná konštrukcia dopravníka do nového pivovaru. Na oboch fasádach boli prerazené väčšie trojdielne okná a vstupy. Ako štátny podnik figuroval pivovar pod rôznymi názvami až do roku 1992, kedy sa jeho majiteľom stala spoločnosť KK Company-Pivovary, s.r.o. V rokoch 2006-2007 bol v priestoroch otvorený obchod so stavebninami, čo prinieslo demontovanie starých technologických zariadení a obnovenie zaklenutých priestorov na prízemí juhovýchodného krídla pre potreby obchodu. V dotknutých priestoroch došlo k výmene okien, pričom sa ich tvar a svetlosť priblížili k pôvodnému stavu. Realizovali sa práce na oprave krovov a výmene krytín, ktoré pokračujú aj v súčasnosti. V roku 2010 prebehla rekonštrukcia fasády na juhozápadnej strane a celá budova bola zabezpečená proti vlhkosti. Pred touto rekonštrukciou bol realizovaný archívno-historický a pamiatkový výskum. V roku 2013 areál odkúpila súkromná osoba. V 2.polovici 19.storočia pivovar v Ilave bol najväčším pivovarom v Trenčianskej stolici, ročne vyrobil 3.000 hektolitrov piva. Produkciu zabezpečoval sládek a päť robotníkov. Po rekonštrukcii v rokoch 1911-1914 dosiahla ročná výroba 9.000 hektolitrov piva. V roku 1944 pivovar produkoval 30.000 hektolitrov piva ročne a zamestnával 25 robotníkov. Po roku 1950 sa výrobná kapacita zvýšila na 120.000 hektolitrov piva. V roku 1963 sa začalo s výrobou nealkoholických nápojov. V roku 1994 dosiahol pivovar svoje historické výrobné maximum 101.000 hektolitrov piva. Výroba piva od roku 1995 neustále klesala a bola ukončená začiatkom roku 2000 v dôsledku vážnych technologických problémov. V poslednom roku výroby bolo vyrobených 30.640 hektolitrov piva. V súčasnosti sa tu vyrábajú nealkoholické nápoje. Dnes má budova pivovaru pôdorys v tvare U, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podpivničením. Pivovar stojí na ulici Pivovarská 58 v Ilave.

Komín. Samostatne stojaci tehlový komín bol postavený pri modernizácii pivovaru v rokoch 1911-1914. Má štvorcový pôdorys. Stojí na ulici Pivovarská 58 v Ilave v areáli pivovaru.