Budova pálenice v Lednici

Budova pálenice v Lednici

Prvá pálenica v obci bola založená v roku 1810. Vtedy bola pálenica aj v Lednickej Lehote. V roku 1898 kúpila pálenicu obec a patril jej niekoľko ďalších desaťročí. Budovu súčasnej pálenice vybudovali v roku 1920, mala dva kotly. Obnovená bola v roku 1948. V roku 1973 prešla pod správu Liptovských liehovarov, po roku 1995 sa vlastníkom stal Ledrov Lednické Rovne. V súčasnosti je opäť majetkom obce. Vždy sa tu vyrábali a platí to dodnes, kvalitné destiláty. Pojem „lednická slivovica“ bol vždy synonymom kvality. Platilo to aj o hruškovici, jablkovici a borovičke. Budova pálenice č. p. 81 stojí v bočnej ulici severozápadne od rímskokatolíckeho Kostola svätého Jána Nepomuckého v strede obce Lednica.