Dujkov mlyn v Dohňanoch

Dujkov mlyn v Dohňanoch

Pôvodný vodný mlyn manželov Jána a Anny Dujkovcov musel ustúpiť výstavbe železnice Púchov-Horní Lideč a v roku 1929 ho zbúrali. Podstatne väčší mlyn Emila Dujku, potomka majiteľov prvého mlyna, bol postavený v  roku 1936. Poháňal ho elektrický pohon, pričom elektrickú energiu vyrábali Francisciho turbíny. Voda bola privádzaná mlynským náhonom z Bielej vody. Nový mlyn bol technicky na vyššej úrovni. Postavili ho pri hlavnej ceste a mal tri podlažia. V roku 1951 bol majiteľom mlyn znárodnený a stal sa majetkom štátu. Vtedy do neho boli nasťahovaní nájomníci (býval tam policajt, učitelia i zamestnanci družstva). Manželia Dujkovci si preto začali stavať druhý dom a neskôr sa presťahovali. Vybavenie mlyna je dobre zachované. Stavba i technológia mlyna sú pôvodné. Na fasáde mlyna je osadená pamätná tabuľa Emila Dujku.