Lúky

Poloha

Obec leží na rozhraní Bielych KarpátJavorníkov v doline rieky Biela voda.

Najvyšší bod: Severný svah vrchu Kýčera (828,2m) v nadmorskej výške 792m.

Najnižší bod: Hladina rieky Biela voda pri výtoku z katastra obce (330m).

História obce

Osada, z ktorej vznikla terajšia obec, bola založená niekedy v 1.polovici 13.storočia počas osídľovania zákupným právom. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1471 v darovacej listine kráľa Mateja Korvína, ktorý ich ako posessio Lwchky (Lúčky) a Welyke Lwchky (Veľké Lúčky) za zásluhy v boji proti Turkom daroval Felixovi Šťastnému a Petrovi Hnedému (ďalšie názvy: 1471 Welyke Lwchky, 1475 Luky, 1504 Luchka, 1598 Luky Walachorum). Patrila panstvu Lednica. V roku 1241 vypálili obec Tatári, v rokoch 1599 a 1663 bola obec vyplienená Turkami, v roku 1663 Tatármi. V roku 1432 obec vyrabovali husiti. V roku 1598 mala obec 11 domov, v roku 1720 mala mlyn a 18 daňovníkov, v roku 1784 mala 129 domov, v roku 1869 mala 858 obyvateľov, v roku 1880 mala 773 obyvateľov, v roku 1890 mala 666 obyvateľov, v roku 1900 mala 783 obyvateľov, v roku 1910 mala 168 domov a 718 obyvateľov, v roku 1919 mala 139 domov a 555 obyvateľov, v roku 1921 mala 739 obyvateľov, v roku 1930 mala 198 domov a 783 obyvateľov, v roku 1940 mala 847 obyvateľov, v roku 1948 mala 725 obyvateľov, v roku 1961 mala 989 obyvateľov, v roku 1970 mala 1.005 obyvateľov, v roku 1980 mala 252 domov a 918 obyvateľov, v roku 1986 mala 956 obyvateľov, v roku 1989 mala 976 obyvateľov, v roku 1990 mala 971 obyvateľov, v roku 1999 mala 964 obyvateľov, v roku 2000 mala 962 obyvateľov, v roku 2002 mala 943 obyvateľov, v roku 2003 mala 958 obyvateľov, v roku 2005 mala 963 obyvateľov, v roku 2006 mala 961 obyvateľov, v roku 2007 mala 959 obyvateľov, v roku 2008 mala 973 obyvateľov, v roku 2010 mala 918 obyvateľov, v roku 2011 mala 908 obyvateľov, v roku 2012 mala 917 obyvateľov, v roku 2014 mala 906 obyvateľov a v roku 2016 mala 913 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali pastierstvom, poľnohospodárstvom a spracovaním dreva (bola tu píla), prevažne piliarstvom a výrobou šindľov. V 16.storočí prebehlo dosídlenie územia valaskou kolonizáciou. V obci bol lom na pieskovec. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia zaoberali košikárstvom, drotárstvom a odchádzali na sezónne práce na južné Slovensko. V roku 1939 zasiahla obec povodeň. Zúčastnili sa SNP. V 20.storočí bola v obci parná pekáreň a kameňolom, väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Púchove, Považskej Bystrici a Vsetíne. Od 1.7.1979 sa zlúčili obce Lúky a Vydrná pod spoločným názvom Lúky. Od roku 1989 je opäť samostatná.

História osídlenia územia

Nález kamennej sekery z konca kamennej doby. Rok 2000 p.n.l.

Na Lúkach zhotovená kamenná sekera na konci doby kamennej.

Zaujímavosti v obci a okolí

Budova fary.

Kostol svätého Bartolomeja, apoštola.

Kríž na pamiatku stavby železnice.

Púchovská dolina.

Cyklotrasy: 053, 5314.

Prepojenie náučných chodníkov SR a ČR.