Budova fary v Lúkach

Budova fary v Lúkach

Budova fary s výraznou prejazdnou bránou bola ako murovaná postavená v roku 1823. Bola vymurovaná z kameňa. Dovtedy na jej mieste stála drevená stavba. V roku 1882 bola prestavaná do súčasnej polohy. Prejazdná brána, ktorá viedla cez stred stavby, bola zrušená a dve krajné časti farskej budovy boli spojené novo vymurovanou izbou. Vo farskej záhrade sa našla gotická kamenná krstiteľnica pochádzajúca z Kostola svätého Bartolomeja, apoštola. Budova fary č. p. 133 sa nachádza v obci Lúky, západne od Kostola svätého Bartolomeja, apoštola.