Kostol svätého Bartolomeja, apoštola v Lúkach

Kostol svätého Bartolomeja, apoštola v Lúkach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Prvý kostol v obci bol postavený pravdepodobne v roku 1228. Tento rok je vyrytý na plechovom štítku, nachádzajúcom sa v štíte veže kostola v guli pod krížom. Bol to románsky kostolík. Podľa ľudovej povesti počali ho stavať medzi Lúkami a Lysou pod Makytou na hornom konci obce, niekde tam, kde teraz rastú staré lipy a stojí kríž, ale práca sa nedarila. Čo cez deň vystavali, v noci im to vždy ktosi zrúcal. Márne strážili robotníci v noci. Keď prišla polnoc, pospali a ráno zas bolo všetko rozváľané. Boli bezradní. Až tu raz akýsi neznámy človek im poradil: „Zapriahnite čierne voly do voza a nechajte voľne ísť. Kde zastanú tam vystavte kostol“. Stalo sa. Voly zastali na mieste dnešného kostola. Lúčania sa s čerstvou chuťou dali do stavby a kostol bol čoskoro hotový. V roku 1241 vyplienili obec Tatári a kostol vypálili. Súčasný kostol bol postavený začiatkom 15.storočia v gotickom slohu. Staršia stavba bola čiastočne začlenená do pôdorysu nového kostola. V 2.polovici 16.storočia a v roku 1671 patril kostol evanjelikom. K jeho prestavbe došlo v roku 1612, tento dátum bol vyrytý na kamennej bráne vstupu. V roku 1792 bol prestavaný v barokovom slohu a v interiéri bola namaľovaná maľba na strope. Ďalšie úpravy kostola prebehli v rokoch 1817, 1916 a 1955. V roku 1942 bol pôvodný oltár z 18.storočia nahradený novým, pôvodný bol prevezený do múzea. V súčasnosti jednoloďová baroková stavba má, v porovnaní s loďou, mohutnú predstavanú vežu, ktorá má po svojich stranách štyri štíty a je ukončená ihlanovou strechou. Loď kostola je uzavretá, ukončená päťuholníkovou apsidou. Okolo kostola bol do 18.storočia cintorín. Pod kostolom sa nachádza krypta, prístupúná len z kostola. V nej sú pochovaní niektorí patróni kostola a farári. Pri kostole rastú tri mohutné lipy. Rímskokatolícky farský kostol stojí na dolnom konci pri vjazde do obce Lúky.