Kostol svätého Štefana Kráľa v Lysej pod Makytou

Kostol svätého Štefana Kráľa v Lysej pod Makytou

Farský rímsko-katolícky kostol svätého Štefana Kráľa je novoklasicistická stavba na mieste staršieho kostola postavená v rokoch 1800-1824. Kostol bol vysvätený v roku 1824. Dĺžka kostola je 34m a šírka 15m. Z pôvodného interiéru sa zachovali iba kazateľnica a organ. Po pravej strane obetného oltára stojí aj krásna kamenná krstiteľnica. Vzadu po ľavej strane nad stavaným betlehemom je nádherná socha Sedembolestnej Panny Márie, ktorú zhotovili bratia Kafkovci z Moravy. Nachádza sa v ňom zvon z roku 1770, ktorý sem bol prevezený z kláštora v Zborove v roku 1776. Odliaty bol v Kremnici a je zdobený kolopisom. Kostol je jednoloďová stavba. Hlavný oltár pochádza z roku 1824. V roku 1959 bol opravovaný.