Kostol svätého Štefana Kráľa v Lysej pod Makytou

Kostol svätého Štefana Kráľa v Lysej pod Makytou

Farský rímskokatolícky Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v rokoch 1800-1824 v klasicistickom slohu na mieste staršieho kostola. Projekt kostola bol vypracovaný v roku 1800. V roku 1819 bola rekonštruovaná klenba kostola, pri ktorej došlo k nešťastiu. Zranili sa traja pracovníci a jeden zomrel. Spolu s kostolom bola postavená i fara. Kostol bol vysvätený v roku 1824. Dĺžka kostola je 34m a šírka 15m. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou malou vežou, zaklenutý troma poľami českej klenby, zbiehajúcej medziklenbovými pásmi do profilovaných nástenných pilierov. Objekt má hladkú fasádu, nad vchodom je datovanie. Z pôvodného interiéru starého kostola sa zachovali iba kazateľnica a organ. Hlavný oltár je z roku 1824 s novou ústrednou plastikou svätého Štefana Kráľa. Bočné oltáre Nanebovstúpenia Panny Márie a Zjavenia Pána sú z roku 1824 s novými obrazmi z 20.storočia. Po pravej strane obetného oltára stojí aj krásna kamenná krstiteľnica. Vzadu po ľavej strane nad stavaným betlehemom je nádherná socha Sedembolestnej Panny Márie, ktorú zhotovili bratia Kafkovci z Moravy. Nachádza sa v ňom zvon z roku 1770, ktorý sem bol prevezený zo zoborského kláštora v roku 1776. Odliaty bol v Kremnici, je dielom zvonolejára P. Bohuša z Banskej Štiavnice a je zdobený kolopisom. Kostol bol opravovaný v roku 1959, v roku 1983 bola vymenená krytina, opravená a vymaľovaná fasáda. V roku 2016 sa stará veža demontovala a osadila sa veža nová. Kostol sa nachádza v strede obce Lysá pod Makytou severne od železničnej trate.