Kostol svätého Cyrila a Metoda v Mojtíne

Kostol svätého Cyrila a Metoda v Mojtíne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2019. Farský rímskokatolícky kostol svätého Cyrila a Metoda bol postavený v neskoroklasicistickom slohu s novorománskymi prvkami v rokoch 1868-1874. Je to jednoloďová, jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým uzáverom presbytéria. V roku 1864 dáva Štefan Závodník postaviť kríž na mieste kde bude neskôr stáť nový kostol. V roku 1867 položil a vysvätil základný kameň kostola a v roku 1875 kostol vysvätil. Projektantom kostola bol M. Urbánek z Vsetína. Staviteľom bol Viktor Drevenák. Projektant pôvodne kostol naprojektoval tak, že mal mať dve veže, ktoré mali symbolizovať slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. To sa však nepozdávalo maďarónskym úradom, a tak povolili stavbu iba jednej veže, ktorá je preto k lodi kostola umiestnená asymetricky. Veža je zakončená ihlanom, ktorý dosadá na trojuholníkové štítky. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Na priečelí je oblúčikový vlys. V interiéri sa nachádzajú dva veľké obrazy, ktorých autorom je významný slovenský maliar 19.storočia Jozef Božetech Klemens (1817-1883): na hlavnom oltári obraz svätého Cyrila a Metoda z roku 1858 a na bočnom oltári obraz Immaculaty z roku 1875. Oltárny obraz znázorňuje vierozvestcov ako dvojicu v bohato riasenom a pestrofarebnom kňazskom rúchu. Na ďalšom bočnom oltári je obraz svätého Štefana, prvého uhorského kráľa, od toho istého autora. Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu pochádza z polovice 19.storočia. Výmaľba je z roku 1931 a jej autormi sú Edmund Massányi, F. Pap a E. Petrovič. Kostol bol upravovaný v rokoch 1970-1971, 2013 a 2017-2018. Na miestnej fare je historický obraz cisárskeho večného vojaka, rodáka z obce Ladislava Škultétyho-Gábriša z roku 1857 tiež od Jozefa Božetecha Klemensa. Maliar ho zobrazil na koni s banderiálnou zástavou na veľkom plátne. Kostol stojí v strede obce Mojtín pri hlavnej ceste. V jeho areáli sa nachádza socha svätého Cyrila a Metoda a lurdská jaskyňa Panny Márie.