Kríž na pamiatku stavby železnice v Lúkach

Kríž na pamiatku stavby železnice v Lúkach

Kamenný kríž s Ježišom Kristom bol postavený na pamiatku výstavby železničnej trate Púchov – Horní Lideč prechádzajúcej obcou. Novovybudované spojenie naviazalo na už fungujúcu želežničnú trať T. G. Masaryka Vsetín – Horní Lídeč z roku 1928. Vznikol tak ďalší veľmi dôležitý železničný koridor spájajúci túto oblasť s Prahou a Košicami. Je dráhou československej vzájomnosti, nazývaná aj železnica M. R. Štefánika. Na jeho podstavci je nápis: „Na pamiatku stavby dráhy z vďačnosti pánu Bohu postavili farníci v Lúkach 1936“. Kríž bol posvätený 11.10.1936, vysvätil ho vdp. Dr. Jozef Tiso. Hoci počasie vtedy nebolo priaznivé, zišlo sa mnoho veriacich z okolia. Neskoršie okolo kríža postavili drevenú ohradu. Železnica bola slávnostne otvorená 2.5.1937. Ľudia postavením kríža chceli vyjadriť vďaku pánu Bohu, za to, že mali pri tejto stavbe prácu. Na kríž urobili zbierku. Kríž objednal dp. Rudolf Minarovský v púchovskej syenitke. Prešiel rekonštrukciou. Stojí v obci Lúky pred Kostolom svätého Bartolomeja, apoštola.