Kríž na pamiatku stavby dráhy v Lúkach

Kríž na pamiatku stavby dráhy v Lúkach

Kamenný kríž bol postavený na pamiatku výstavby železničnej trate cez obec. Na jeho podstavci stojí: Na pamiatku stavby dráhy z vďačnosti pánu Bohu postavili farníci v Lúkach 1936. Kríž stojí v obci pri kostole.