Kúpele Nimnica

Kúpele Nimnica

Poloha: Kúpele ležia v nadmorskej výške približne 300m na pravom brehu vodnej nádrže Nosice, na južnom výbežku celku Javorníky, v katastri obce Nimnica.

Vznik: Kúpele využívajúce minerálnu vodu vznikli 1.4.1959 ako liečebňa Trenčianskych Teplíc. Prví hostia prišli v septembri 1959. O vznik kúpeľov sa svojou neúnavnou snahou zaslúžil MUDr. Jozef Vajda. Kúpele začali svoju činnosť ako Štátne kúpele Nimnica. Obec Nimnica bola vyhlásená za kúpeľné mesto v roku 1970. Štatút kúpeľného mesta získala Uznesením vlády SR č.830/1997 v znení jeho zmeny schválenej Uznesením vlády SR č.156/1999.

História: Kúpele Nimnica patria medzi najmladšie kúpele na Slovensku. Písomné zmienky o minerálnych prameňov v tejto lokalite existujú už z roku 1763, kedy boli popísané a analyzované dva slané alkalické uhličitanové pramene. Ako prvý tieto kyselky analyzoval v 18.storočí P. Adámi z Beluše. Profesor Heinrich Johann Nepomuk von Crantz tieto kyselky popísal vo svojej balneografii už v roku 1777. Miestni obyvatelia využívali vodu na varenie piva a ako zdroj kvalitnej pitnej vody. Pri výstavbe priehradného múru Priehrady mládeže v roku 1953 narazili robotníci v hĺbke 67m náhodne na slaný alkalicko-uhličitý minerálny prameň, ktorý vytryskol do výšky 28m. Prameň bol bohatý na voľný oxid uhličitý s vysokým obsahom jódu, draslíka, horčíka, železa, vápnika, chlóru a sodíka. Minerálna voda bola veľmi agresívna na železobetón, a preto sa musela vyviesť mimo priehrady z katastra obce Nosice do Nimnice. Zachované vrty minerálnej vody po laboratórnych rozboroch vykazovali vysokú mineralizáciu, svojho času najvyššiu v republike. To podnietilo vznik myšlienky na jej kúpeľné využitie. Tým sa položili základy kúpeľov.

Pramene: Kúpele využívajú liečivé pramene B-7, B-8 a B-9. Hlavným využívaným prameňom je zdroj B-8. Prírodná liečivá voda z neho je vysoko mineralizovaná, uhličitanová, hydrogénuhličitanovo-sodná, jódová, so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov, slabo kyslá, hypotonická a studená (teplota 12,7°C). Teplota vody obmedzuje stratu liečivých zložiek minerálky. Celková mineralizácia je 1.843,00mg/l a obsah plynu CO2 je 210,0mg/l. Obsahuje významné množstvá sodíka, horčíka, draslíka, vápnika, ďalej jodidy, chloridy, stopové prvky. Unikátne zloženie minerálnej vody umožňuje jej vonkajšiu i vnútornú aplikáciu, a to formou pitnej liečby, inhalačnej liečby a uhličitým kúpeľom. Vrt B-8 bol za prírodný liečivý zdroj vyhlásený Vyhláškou č.89/2000 z 6.3.2000 účinnou od 1.4.2000. Liečivá voda zo zdroja B-9 je stredne mineralizovaná, uhličitá, hydrogénuhličitanová, sodná, so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov, slabo kyslá, studená. Vrt B-9 bol za prírodný liečivý zdroj prirodzene sa vyskytujúcej vody vyhlásený Výnosom č.694/1996-A z 11.3.1966 platným od 1.5.1996.

Liečba: Pramene sa používali a používajú na liečenie chorôb tráviaceho ústrojenstva, chorôb z poruchy látkovej výmeny (obezita, diabetes) a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulóznych chorôb dýchacích ciest, chorôb z povolania postihujúcich tráviace a dýchacie cesty, chorôb obehového a pohybového ústrojenstva, chorôb nervových, onkologických a ženských.

Ubytovanie: Ubytovanie je možné v hlavnej budove kúpeľov Balnea Grand, alebo v kúpeľných domoch Caritas I a II, Veritas, Manín, Salvator a Salus.

Súčasnosť: V súčasnosti sú kúpele súkromnou akciovou spoločnosťou.