Prameň B-7 v Nimnici

Prameň B-7 v Nimnici

Prvé písomné zmienky o prítomnosti minerálnych prameňov v obci Nimnica pochádzajú z roku 1763. Vodu využívali miestni obyvatelia ako zdroj kvalitnej pitnej vody, ale aj na varenie piva. Liečivý prameň však objavili až v roku 1952 počas výkopových prác pri stavbe Priehrady mládeže, keď vytryskol z hĺbky 67m. Pri neskorších prieskumných prácach začal dokonca tryskať niekoľko dní zo zeme do výšky 28m vodný gejzír s výdatnosťou 12 l/s. Liečivá voda zo zdroja B-7 (PB-33) je vysoko mineralizovaná, uhličitá, hydrogén-uhličitanovo-sodná, jódová, so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov, slabo kyslá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 6.300,33 mg/l, s teplotou vody 12,7°C a s obsahom plynu CO2 1.941,0mg/l. Obsahuje stopové prvky ako draslík, horčík, sodík, jód, železo, chlór a voľný oxid uhličitý. Vrt B-7 bol za prírodný liečivý zdroj vyhlásený Vyhláškou č.89/2000 z 6.3.2000 účinnou od 1.4.2000. Pomáha pri liečení chorôb tráviaceho ústrojenstva, dýchacích ciest, chorôb z poruchy látkovej premeny (cukrovka, obezita) a žliaz s vnútornou sekréciou. Neodporúča sa pitie pri vysokom krvnom tlaku, opuchoch, srdcovej nedostatočnosti a obličkových ochoreniach. Prameň je voľne prístupný, vyteká nepretržite z rúry do nerezového umývadla. Nachádza sa v obci Nimnica, v areáli kúpeľov, pod štátnou cestou Púchov – Považská Bystrica.