Nimnica

Nimnica

Poloha

Obec leží v Javorníkoch na pravom brehu rieky Váh.

Najvyšší bod: Holíš (533,2m).

Najnižší bod: Hladina rieky Váh pri výtoku z katastra obce (255m).

História obce

Prvýkrát sa obec spomína v roku 1408 ako Nywnycze (ďalšie názvy: 1469 Newnicze, 1598 Nywnicza, 1773 Okrut Nimnics, Okrut Nemnica, 1808 Nimnice, Nimnicz, 1863 Nimnic, 1907 Nembic, 1920 Nimnica).  Prvá zmienka sa nachádza v listine Nitrianskej kapituly z 11.7.1408, ktorou obec vydala ako hodnoverné miesto v Uhorsku. Patrila panstvu Lednica, časť zemanom. Už pred rokom 1413 bol držiteľom obce Ladislav z Nimnice, familiár Štibora zo Štiboríc a Beckova. V roku 1598 mala 39 domov, v roku 1602 mala 20 domov, v roku 1603 mala 10 domov, v roku 1784 mala 54 domov, v roku 1828 mala 31 domov, v roku 1869 mala 312 obyvateľov, v roku 1880 mala 265 obyvateľov, v roku 1890 mala 267 obyvateľov, v roku 1900 mala 330 obyvateľov, v roku 1910 mala 339 obyvateľov, v roku 1921 mala 413 obyvateľov, v roku 1930 mala 462 obyvateľov, v roku 1940 mala 523 obyvateľov, v roku 1948 mala 551 obyvateľov, v roku 1961 mala 845 obyvateľov, v roku 1970 mala 864 obyvateľov a v roku 2022 mala 734 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1813 zasiahla obec povodeň, v roku 1858 zemetrasenie a v roku 1894 opäť povodeň. Od 19.storočia pracovala v obci pálenica. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia zaoberali chovom dobytka, chovom oviec a ovocinárstvom. Mnohí obyvatelia sa vysťahovali a odchádzali na sezónne práce. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Považskej Bystrici, Púchove a Dubnici nad Váhom. Celé stáročia patrila do Trenčianskej stolice. Vyvíjala sa ako samostatná obec až do roku 1979, kedy bola pričlenená k Púchovu. Od roku 1990 je opäť samostatnou obcou.

História osídlenia územia

Priamo v obci sa našla jedna z dvoch bronzových rímskoprovinciálnych spôn s dvoma krídlami z obdobia 100 n.l. Pochádza zo starej rímskej doby (0 – 180) z obdobia rímskeho vplyvu (doby charakteristickej budovaním rímskych opevnení).

Hrádok na vrchu Holíš.

V obci bol pri stavbe domu objavený aj popolnicový hrob.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnka Panny Márie.

Kostol Panny Márie Fatimskej.

Kríže: pod Holíšom, v lokalite Dolný salaš.

Kúpele Nimnica.

Pamätná tabuľa obetiam fašizmu.

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta: mladým rehoľníkom,  Jozefovi Vajdovi.

Hrádok na vrchu Holíš.

Vodná elektráreň Nosice.

Hrob neznámeho odbojára.

Pramene a studničky: Slatina na Hôrke II, prameň B-7.

Vodná nádrž Nosice.

Cyklotrasy: 0002.

Mestské a miestne turistické trasy: Chodník okolo Dielu, Kardio-prechádzky v kúpeľoch.

Turistické chodníky KST: 2693, 8581.