Pamätník Jozefovi Vajdovi v Nimnici

Pamätník Jozefovi Vajdovi v Nimnici

Pamätník zakladateľovi kúpeľov MUDr. Jozefovi Vajdovi (1925-1990) sa nachádza v parku pod hlavnou kúpeľnou budovou Balnea Grand. Na pamätníku je osadená pamätná tabuľa s nápisom: „MUDr. Jozef Vajda, 1925-1990, zakladateľ Čsl. štátnych kúpeľov Nimnica“. MUDr. Jozef Vajda ako čerstvý lekár pomáhal robotníkom pri výstavbe Priehrady mládeže. Po tom, čo sa pri jej výstavbe narazilo na zvláštnu minerálnu vodu, chodil s vodou na rôzne výskumy, až kým sa nezistilo, že voda je liečivá. Do ubikácií po robotníkoch po dokončení Priehrady mládeže zabezpečil stroje na inhaláciu vody, postupne sa začali stavať liečebné domy, čím Jozef Vajda položil základy kúpeľov.