Pamätník mladým rehoľníkom v Nimnici

Pamätník mladým rehoľníkom v Nimnici

V roku 1950, kedy komunistický režim likvidoval kláštory, boli izolované stovky mladých rehoľníkov od kňazov, aby ich ľahšie ateisticky preškolili bez vplyvu predstavených, aby zanechali kňazské a rehoľné povolanie. Všetkých rehoľníkov vyviezli do kláštora v Kostolnej a po absolvovaní preškoľovacích kurzov ich poslali na nútené práce na stavbu Priehrady mládeže. Ubytovaní boli v drevených barakoch a stanoch a napriek absencii kňazov si udržali svoju vieru, rehoľné povolanie i spoločné modlitby. Po prepustení z nútených prác rehoľníkov povolali do Pomocných technických práporov (PTP) a „nepreškolených“ do preškoľovacieho tábora v Pezinku. Niektorí z nich sa pokúsili utiecť do zahraničia a tí, ktorým sa to podarilo, tam dokončili teologické štúdiá. Iní študovali a boli vysvätení tajne, pričom viacerých z nich uväznili. Pamätník s informačnou tabuľou bol odhalený 20.augusta 2013 v areáli kúpeľov v Nimnici. Tabuľa bola neskôr poškodená neznámymi vandalmi a nová tabuľa bola opätovne odhalená 19.februára 2016. Na pamätnej tabuli stojí: „V roku 1950 komunistický režim povolal na preškoľovanie a nútené práce na stavbe Priehrady mládeže mladých rehoľníkov. Na pamiatku hrdinského vytrvania v ich povolaní na nútených prácach, v PTP a vo väzení venuje Konfederácia politických väzňov Slovenska, Nimnica 2013″. Nachádza sa v Nimnici, nad hlavnou budovou kúpeľov Balnea Grand pod lesom.