Pamätník mladých rehoľníkov v Nimnici

Pamätník mladých rehoľníkov v Nimnici

V roku 1950, kedy komunistický režim likvidoval kláštory, izoloval stovky mladých rehoľníkov od kňazov, aby ich ľahšie ateisticky preškolil. Všetkých vyviezli na nútené práce na stavbu Priehrady mládeže. Pamätník s informačnou tabuľou bol odhalený v roku 2013 v areáli kúpeľov v Nimnici. Na pamätnej tabuli stojí: V roku 1950 komunistický režim povolal na preškoľovanie a nútené práce na stavbe Priehrady mládeže mladých rehoľníkov. Na pamiatku hrdinského vytrvania v ich povolaní na nútených prácach, v PTP a vo väzení venuje Konfederácia politických väzňov Slovenska.