Pamätná tabuľa obetiam fašizmu v Nimnici

Pamätná tabuľa obetiam fašizmu v Nimnici

Na pamätnej tabuli je nápis: „Obete hitlerovského fašizmu, zavraždení za účasť v boji proti okupantom v obci Nimnica.“ Pod týmto nápisom sú uvedené mená štyroch obetí a pod nimi nápis „Česť ich pamiatke.“. Pamätná tabuľa je umiestnená v obci Nimnica na budove materskej školy č. p. 114.