Pamätná tabuľa Janovi Amosovi Komenskému v Púchove

Pamätná tabuľa Janovi Amosovi Komenskému v Púchove

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa bola vyhotovená v roku 1958. Je venovaná Janovi Amosovi Komenskému (1592-1670). Umiestnená je na budove evanjelickej fary na ulici Moravská 11 v areáli evanjelického kostola. Je to pamiatka na jeho pobyt v roku 1650 v Púchove. Na miestnej fare ho šesť dní hostil evanjelický kňaz Pavol Mitický-Felicides. Stretol sa tu s Mikulášom Drabíkom. Stojí na nej: „V tomto dome býval v apríli 1650 Jan Amos Komenský, učiteľ národov, bojovník za mier a šťastie ľudu.“