Pamätná tabuľa J. A. Komenského v Púchove

Pamätná tabuľa J. A. Komenského v Púchove

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa vyhotovená v roku 1958 Janovi Amosovi Komenskému (1592-1670). Je umiestnená na budove evanjelickej fary na Moravskej ulici 11 v areáli evanjelického kostola. Pamiatka na jeho pobyt v roku 1650. Na miestnej fare ho 6 dní hostil evanjelický kňaz Pavol Mitický-Felicides. Stretol sa tu s Mikulášom Drábikom, českým exulantom z Lednice. Stojí na nej: „V tomto dome býval v apríli 1650 Jan Amos Komenský, učiteľ národov, bojovník za mier a šťastie ľudu.“