Pamätná tabuľa V. Roya v Púchove

Pamätná tabuľa V. Roya v Púchove

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa s reliéfom básnikovi, buditeľovi a evanjelickému kňazovi Vladimírovi Royovi (1885-1936). Pôsobil tu v rokoch 1911-1925. Je umiestnená na budove evanjelickej fary na Moravskej ulici 11 v areáli evanjelického kostola. Slovenský básnik a buditeľ, evanjelický farár, prvý starosta Sokola v Púchove, pôsobil na tejto fare v rokoch 1911-1925.