Pamätná tabuľa Vladimírovi Royovi v Púchove

Pamätná tabuľa Vladimírovi Royovi v Púchove

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa s reliéfom básnikovi, buditeľovi a evanjelickému farárovi Vladimírovi Royovi (1885-1936). Pôsobil tu v rokoch 1911-1925. Je umiestnená na budove evanjelickej fary na ulici Moravská 11 v areáli evanjelického kostola v Púchove. Je na nej nápis: „Slovenský básnik a buditeľ, evanjelický farár, prvý starosta Sokola v Púchove, pôsobil na tejto fare 1911-1925“.