Pamätná tabuľa Tešedíkovcom v Púchove

Pamätná tabuľa Tešedíkovcom v Púchove

Pamätná tabuľa Tešedíkovcom je osadená v Púchove na fasáde evanjelickej fary na ulici Moravská 11 v areáli evanjelického kostola. Je na nej nápis: „Samuel Tešedík starší (1710-1749), evanjelický farár a vzdelanec, narodil sa v Púchove a požehnane pôsobil na Dolnej zemi. Jeho syn Samuel Tešedík mladší (1742-1820), evanjelický farár, vedec a pedagóg, patril k osvietencom európskeho významu. Pri 300.výročí narodenia Samuela Tešedíka staršieho vďačne venujú Púchovčania“.