Pamätná tabuľa Tešedíkovcom v Púchove

Pamätná tabuľa Tešedíkovcom v Púchove

Samuel Tešedík starší (1710-1749), evanjelický farár a vzdelanec, narodil sa v Púchove a požehnane pôsobil na Dolnej zemi.

Samuel Tešedík mladší, jeho syn (1742-1820), evanjelický farár a pedagóg, patril k osvietencom európskeho významu.

Pamätnú tabuľu pri príležitosti 300.výročia narodenia S. Tešedíka staršieho vďačne venovali Púchovčania.