Pamätná tabuľa J. Geryka na obecnom úrade v Záriečí

Pamätná tabuľa J. Geryka na obecnom úrade v Záriečí

Na pamiatku 100.výročia narodenia nášho rodáka Jána Geryka (29.12.1892-5.6.1978), ktorý sa zaslúžil o uchovanie ľudových tradícií našej obce Záriečie. Pamätná tabuľa je umiestnená na budove obecného úradu.