Pamätná tabuľa Jánovi Gerykovi na obecnom úrade v Záriečí

Pamätná tabuľa Jánovi Gerykovi na obecnom úrade v Záriečí

Na pamätnej tabuli je nápis: „Na pamiatku stého výročia narodenia nášho rodáka Jána Geryka (29.12.1892-5.6.1978), ktorý sa zaslúžil o uchovanie ľudových piesní a tradícií našej obce Záriečie“. Odhalená bola v roku 1992. Pamätná tabuľa je umiestnená na budove obecného úradu v Záriečí pred hlavným vstupom.