Pamätná tabuľa J. Geryka na zborovom dome v Záriečí

Pamätná tabuľa J. Geryka na zborovom dome v Záriečí

Pamätná tabuľa sa nachádza na zborovom dome, rodnom dome národopiscu, folkloristu, muzeálneho pracovníka, učiteľa a kantora, rodáka z obce Jána Geryka (1892-1978). Píše sa na nej: „V tomto dome sa narodil 29.12.1892 Ján Geryk, evanjelický učiteľ, etnograf, folklorista a správca Slovenského národného múzea“. Ján Geryk bol prvý správca a riaditeľ Slovenského národného múzea v Martine. Autorom pamätnej dosky je Igor Mosný z Trenčína.