Pamätná tabuľa Jánovi Gerykovi na zborovom dome v Záriečí

Pamätná tabuľa Jánovi Gerykovi na zborovom dome v Záriečí

Pamätná tabuľa sa nachádza na zborovom dome, ktorý bol rodným domom národopiscu, folkloristu, muzeálneho pracovníka, učiteľa a kantora, rodáka z obce Jána Geryka (1892-1978). Píše sa na nej: „V tomto dome sa narodil 29.12.1892 Ján Geryk, evanjelický učiteľ, etnograf, folklorista a správca Slovenského národného múzea“. Ján Geryk bol prvý správca a riaditeľ Slovenského národného múzea v Martine. Pamätná tabuľa bola odhalená 30.7.1995. Autorom pamätnej dosky je Igor Mosný z Trenčína. Zborový dom sa nachádza v obci Záriečie vedľa evanjelického kostola.