Pamätná tabuľa Ľudovítovi Gerykovi a Jozefovi Lakovi v Záriečí

Pamätná tabuľa Ľudovítovi Gerykovi a Jozefovi Lakovi v Záriečí

Pamätná tabuľa Ľudovítovi Gerykovi a Jozefovi Lakovi. Na pamätnej tabuli je nápis: „V tomto dome žili a pre národ a cirkev verne pracovali evanjelickí a. v. učitelia-kantori Ľudovít Geryk (v rokoch 1891-1924), Jozef Lako (v rokoch 1932-1954). Tí, ktorí iných vyučujú, skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Dan 12,3.“ Pamätná tabuľa je umiestnená na zborovom dome v Záriečí.