Pamätná tabuľa obetiam vojen vo Visolajoch

Pamätná tabuľa obetiam vojen vo Visolajoch

Pamätná tabuľa venovaná štrnástim občanom obce, ktorí zahynuli v 1.svetovej vojne a jednému občanovi, ktorý zahynul v 2.svetovej vojne. Je na nej nápis: „Na pamiatku občanom obce Visolaje, ktorí zahynuli v 1. a 2.svetovej vojne. Česť ich pamiatke. Dátum odhalenia: 2.11.2008“. Pod rokmi 1914-1918 a 1941-1945 sú uvedené mená obetí oboch vojen. Pamätná tabuľa sa nachádza v obci Visolaje na miestnom cintoríne na dome smútku.