Monument piatich prstov v Beluši

Monument piatich prstov v Beluši

Monument piatich prstov bol vybudovaný v roku 1976. Autorom je keramikár a sochár Ľubomír Jakubčík. Je symbolom piatich udalostí, ktoré prehrmeli obcou. Na ich prednej časti sú tieto udalosti znázornené symbolmi a na zadnej časti je ich detailný popis. Sú to udalosti z 19.storočia (cholera, hladomor, povodeň a požiar) a z 20.storočia (dve svetové vojny). Monument sa nachádza pred vstupom na miestny cintorín na ulici Dr. Clementisa v Beluši:

Prvý prst: V auguste roku 1831 prišla cholera a tak ostrým krokom pokračovala, že v deň na sv. Štefana 28 mŕtvych na cintéri ležalo v plachtách zatočených, v tom čase počet občanov z 1808 upadol na 1695.

Druhý prst: V roku 1847 z ohledu veľkej neúrody nastala drahota a veľký hlad tak, že chudobný ľud prinútený bol rozličné rastliny užívať, následkom čoho mnohé nemoce následovali a viac ľudí pomrelo.

Tretí prst: Prvá svetová vojna 1914-1918 vyžiadala si 77 životov. Druhá svetová vojna 1939-1945 o život pripravila 9 občanov. Na cintorín pochovali dvoch neznámych vojakov SSSR. Česť ich pamiatke.

Štvrtý prst: 15.9.1827 vypukel nešťastný oheň, celkom na 120 domov a stodol na popol jest obráceno, pomimo teho krčma aj kostol a fara, tri zvony s nápisom latinským sa roztopili.

Piaty prst: 2.júna 1823 stalo sa na pružinskej doline náramné roztrhnutie oblaku tak, že vody z potokov vystúpené skoro celé mestečko zaujali, v kostole na 5 šlika vysokosti voda narástla, vyše jak 100 domov padlo.